Chính sách

Chính sách

Chính sách

0908 101 294Mr Giang,làm việc 24/7
giangdatnen@gmail.comPhản hồi nhanh chóng
Chính sách
CHÍNH SÁCH VÀ QUY ĐỊNH

CHÍNH SÁCH VÀ QUY ĐỊNH

Cung cấp đúng sản phẩm mà khách hàng đã lựa chọn, có trách nhiệm tư vấn đầy đủ các tính năng, cách sử dụng, giá…và các yêu cầu khác của khách hàng. Có quyền yêu cầu khách hàng cung cấp đầy đủ các thông tin về: nhu cầu, điều kiện sử dụng, điều kiện vận chuyển; điều kiện bảo hành; đổi trả sản...
QUY ĐỊNH VÀ HÌNH THỨC THANH TOÁN

QUY ĐỊNH VÀ HÌNH THỨC THANH TOÁN

Thanh toán: Thời gian và giá trị thanh toán được hai bên thỏa thuận và cam kết thực hiện.
đăng ký nhận thông tin