Đất tách thửa ở TP.HCM phải có diện tích trên 50m2 VTV 16/10/2017 09:48 GM

Đất tách thửa ở TP.HCM phải có diện tích trên 50m2 VTV 16/10/2017 09:48 GM

Đất tách thửa ở TP.HCM phải có diện tích trên 50m2 VTV 16/10/2017 09:48 GM

0908 101 294Mr Giang,làm việc 24/7
giangdatnen@gmail.comPhản hồi nhanh chóng
Đất tách thửa ở TP.HCM phải có diện tích trên 50m2

Tại TP.HCM, đất tách thửa phải có diện tích trên 50m2. Đây là nội dung dự thảo quyết định của Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM thay thế Quyết định số 33/2014.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM vừa hoàn chỉnh dự thảo quyết định thay thế Quyết định 33/2014 của thành phố về diện tích tối thiểu để tách thửa sau khi đã được Sở Tư pháp thành phố góp ý.

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM đồng tình với góp ý trên và đề xuất, diện tích tối thiểu khi tách thửa tại khu vực 1 là 36m2 và 45m2 tùy thuộc lộ giới đường nhỏ hay lớn hơn 20m. Tại khu vực 2, diện tích tối thiểu khi tách thửa là 50m2, không phân biệt đất trống hay đất có nhà. Qua đó, thủ tục hành chính sẽ đơn giản hơn, giảm bớt quy trình xét duyệt của cơ quan Nhà nước, chấm dứt tình trạng đối phó xây nhà tạm để được tách thửa diện tích nhỏ hơn như trong thời gian qua.

đăng ký nhận thông tin